En tankesmedja

Street minds är en tankesmedja. Kan vi bygga en mänskligare värld, finns det alternativ till socialförvaltningens bostadstrappa? Hur kan vi lösa incitamenten så att människor som lever på försörjningsstöd känner att det lönar sig att börja arbeta?
Vi vill vända och vrida på staden och på människors lust och kunskaper – hitta luft och glipor mellan betongblocken.  Stockholm kan bli en roligare stad.

På köpet river vi några av de fördomar som finns om människor i missbruk och hemlöshet.